wrapper

 گزارشات شرکتها از کدال - 1394/05/12

 

 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(وخارزم)

در پایان دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 94 (حسابرسی نشده )

 این شرکت در ابتدای تیر ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 7 هزار و 203 میلیارد و 843 میلیون ریال و ارزش بازار 11 هزار و 608 میلیارد و 462 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

 بهای تمام شده آن در این دوره یک ماهه معادل 31 میلیارد و 632 میلیون ریال افزایش یافت و به 7 هزار و 235 میلیارد و 475 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش 492 میلیارد و 312 میلیون ریالی معادل 12 هزار و 100 میلیارد و 774 میلیون ریال محاسبه شد.

 "وخارزم" طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 96 میلیارد و 209 میلیون ریال خریداری کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده و مبلغ 64 میلیارد و 577 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت هیچ سودی شناسایی نکرد.

 

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)

در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 94 (حسابرسی نشده)

 این شرکت در ابتدای تیرماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 16 هزار و 978 میلیارد و 818 میلیون ریال و ارزش بازار 33 هزار و 344 میلیارد و 496 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

 بهای تمام شده آن در این دوره یک ماهه معادل 592 میلیارد و 572 میلیون ریال افزایش یافت و به 17 هزار و 571 میلیارد و 390 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش دو هزار و 11 میلیارد و 511 میلیون ریالی به 35 هزار و 356 میلیارد و 7 میلیون ریال رسید.

 گفتنی است "وبانک" در تیر ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و 70 میلیارد و 475 میلیون ریال خریداری کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 477 میلیارد و 903 میلیون ریال و مبلغ 584 میلیارد و 542 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 106 میلیارد و 639 میلیون ریال سود محاسبه کرد. 

  شرکت توسعه معادن روی ایران

در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 94 (حسابرسی نشده)

  این شرکت در ابتدای تیر ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 14میلیارد و 894 میلیون ریال خریداری کرد و طی همین دوره سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد.

  "کروی" در ابتدای تیر ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده دو هزار و یک میلیارد و 686 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 817 میلیارد و 147 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

 بهای تمام شده آن در این دوره یک ماهه معادل 14 میلیارد و 894 میلیون ریال افزایش یافت و به دو هزار و 16 میلیارد و 580 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش 208 میلیارد و 851 میلیون ریالی معادل سه هزار و 25 میلیارد و 998 میلیون ریال محاسبه شد.

 

 شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان(وگستر)

در پایان دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 94 (حسابرسی نشده)

 این شرکت در ابتدای تیر ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده دو میلیارد و 479 میلیون ریال خریداری کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با مبلغ 123 میلیارد و 223 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 122 میلیارد و 310 میلیون ریال سود محاسبه کرد.

 "وگستر" در ابتدای تیر ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 421 میلیارد و 793 میلیون ریال و ارزش بازار 423 میلیارد و 617 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

 بهای تمام شده آن در این دوره یک ماهه معادل 120 میلیارد و 555 میلیون ریال کاهش یافت و به 301 میلیارد و 238 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن با کاهش 181 میلیارد و 405 میلیون ریالی معادل 242 میلیارد و 212 میلیون ریال محاسبه شد.

 

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(وصنا)

در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 94(حسابرسی نشده )

از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 31 میلیارد و 252 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

 بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای تیر ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 17 میلیارد و 979 میلیون ریال خریداری کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با مبلغ 31 میلیارد و 252 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 31 میلیارد و 252 میلیون ریال سود محاسبه کرد.

  "وصنا" در ابتدای تیر ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و 259 میلیارد و 893 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 53 میلیارد و 708 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

 بهای تمام شده آن در این دوره یک ماهه معادل 17 میلیارد و 979 میلیون ریال افزایش یافت و به یک هزار و 277 میلیارد و 872 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن با کاهش 34میلیارد و 481 میلیون ریالی معادل دو هزار و 19 میلیارد و 227 میلیون ریال محاسبه شد.

 

 

 

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 12 مرداد 1394
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

کارگزاری مهرآفرین

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار و کالا

دفتر کرج :

رجایی شهر (گوهردشت) - فلکه اول - ابتدای بلوار مطهری - بعد از شیرینی روما - روبروی موسسه مالی کوثر - ساختمان ونوس - طبقه 5 - واحد 10

ساعات کار:

شنبه  تا  چهارشنبه  :  8  الی  14

تلفن :    34201264 - 026

             34201265

 

لینکهای مفید