wrapper

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در پایان دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 93 از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 803 میلیون ریال زیان شناسایی کرد.

 به گزارش سنا، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری های یک ماهه منتهی به پایان بهمن ماه 93 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

این شرکت در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 474 میلیارد و 142 میلیون ریال و ارزش بازار 483 میلیارد و 700 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده این شرکت طی دوره یاد شده معادل 8 میلیارد و 490 میلیون ریال کاهش یافت و به 465 میلیارد و 652 میلیون ریال رسید، در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش 10 میلیارد و 822 میلیون ریالی معادل 494 میلیارد و 522 میلیون ریال محاسبه شد.

بر این اساس "وگستر" طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 8 میلیارد و 490 میلیون ریال و با مبلغ 7 میلیارد و 687 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 803 میلیون ریال زیان کسب کرد.

این شرکت همچنین در بهمن ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام یک میلیارد و 354 میلیون ریال تحصیل کرد.

آخرین ویرایش در شنبه, 09 اسفند 1393

درباره ما

پرتال آموزشی بورس ، یک سایت آزاد در زمینه آموزش مطالب مفید بورسی و برخی نرم افزارهای موجود در کارگزاری ها می باشد و سعی می کند با آشنا کردن شما با ضوابط و قوانین موجود و همچنین نحوه استفاده از نرم افزارها ، چراغ راه شما عزیزان باشد.

لینکهای مفید