wrapper

بورس انرژی حق تقدم های استفاده نشده توسط سهامدارانی را که در مهلت قانونی از آنها استفاده نکرده اند را بمدت ده روز از تاریخ نهم اسفند ماه پذیره نویسی عمومی میکند.

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1393/04/01 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 600,000 میلیون ریال  ، تعداد 385,372,784 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 14,627,216 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1393/12/09 لغایت تاریخ 1393/12/19  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  است.

شماره حساب بانک شعبه  
0211942523008 ملي ايران بورس اوراق بهادار  
 
آخرین ویرایش در شنبه, 09 اسفند 1393

درباره ما

پرتال آموزشی بورس ، یک سایت آزاد در زمینه آموزش مطالب مفید بورسی و برخی نرم افزارهای موجود در کارگزاری ها می باشد و سعی می کند با آشنا کردن شما با ضوابط و قوانین موجود و همچنین نحوه استفاده از نرم افزارها ، چراغ راه شما عزیزان باشد.

لینکهای مفید