wrapper

شرکت ها

استقلال و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس درج می‌شوند

معاون پذیرش فرابورس ایران درباره آخرین وضعیت پذیرش دو شرکت استقلال و پرسپولیس در فرابورس شفاف‌سازی کرد و خبر داد: در حال حاضر استقلال و پرسپولیس در حال طی کردن مسیر ثبت این شرکت‌ها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و بعد از آن،نماد معاملاتی آنها در بازار پایه فرابورس درج خواهد شد.

ادامه مطلب...

عرضه اولیه سهام شرکت لیزینگ کارآفرین

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1400/03/19 سهام شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

عرضه اولیه سهام شرکت صنعت غذایی کوروش

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 سهام شرکت صنعت غذایی کوروش (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

عرضه اولیه سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

برمبنای اطلاعیه فرابورس ، روز چهارشنبه مورخ 1400/02/29 سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

عرضه اولیه سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

برمبنای اطلاعیه فرابورس ، روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22 سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار لغو شد

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20 سهام شرکت سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

عرضه اولیه سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین لغو شد

برمبنای اطلاعیه فرابورس ، روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20 سهام شرکت سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

عرضه اولیه سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین

برمبنای اطلاعیه فرابورس ، روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

عرضه اولیه سهام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز سه شنبه مورخ 1399/12/06 سهام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

درباره ما

پرتال آموزشی بورس ، یک سایت آزاد در زمینه آموزش مطالب مفید بورسی و برخی نرم افزارهای موجود در کارگزاری ها می باشد و سعی می کند با آشنا کردن شما با ضوابط و قوانین موجود و همچنین نحوه استفاده از نرم افزارها ، چراغ راه شما عزیزان باشد.

لینکهای مفید