wrapper

شرکت ها

اطلاعیه عرضه اولیه سهام تامین سرمایه امین

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1399/05/15 سهام شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام پتروشیمی ارومیه

برمبنای اطلاعیه فرابورس ، روز سه شنبه مورخ 1399/05/14 سهام شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهدشد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام پتروشیمی ارومیه

برمبنای اطلاعیه فرابورس ، روز سه شنبه مورخ 1399/05/14 سهام شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهدشد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام توسعه مسیر برق گیلان

برمبنای اطلاعیه فرابورس ، روز سه شنبه مورخ 1399/05/07 سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهدشد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام صنعتی زرماکارون

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1399/05/08 برای سومین بار تلاش خواهد شد تا سهام شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه شود.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت تولید برق آبادان

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1399/05/01 سهام شرکت تولید برق آبادان (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام صنعتی زرماکارون

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 سهام شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت رایان هم افزا

برمبنای اطلاعیه بورس تهران ، روز سه شنبه مورخ 1399/04/24 سهام شرکت رایان هم افزا (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت لیزینگ پارسیان

برمبنای اطلاعیه بورس تهران ، روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 سهام شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام سرمایه گذاری سیمان تامین

برمبنای اطلاعیه بورس تهران ، روز چهارشنبه مورخ 1399/04/11 سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

درباره ما

پرتال آموزشی بورس ، یک سایت آزاد در زمینه آموزش مطالب مفید بورسی و برخی نرم افزارهای موجود در کارگزاری ها می باشد و سعی می کند با آشنا کردن شما با ضوابط و قوانین موجود و همچنین نحوه استفاده از نرم افزارها ، چراغ راه شما عزیزان باشد.

لینکهای مفید