wrapper

شرکت ها

عرضه اولیه سهام بهساز کاشانه تهران

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1399/05/22 سهام شرکت بهساز کاشانه تهران (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام کشاورزي و دامپروري ملارد شیر

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز سه شنبه مورخ 1399/05/21 سهام شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شیر (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام تامین سرمایه امین

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1399/05/15 سهام شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام پتروشیمی ارومیه

برمبنای اطلاعیه فرابورس ، روز سه شنبه مورخ 1399/05/14 سهام شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهدشد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام پتروشیمی ارومیه

برمبنای اطلاعیه فرابورس ، روز سه شنبه مورخ 1399/05/14 سهام شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهدشد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام توسعه مسیر برق گیلان

برمبنای اطلاعیه فرابورس ، روز سه شنبه مورخ 1399/05/07 سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهدشد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام صنعتی زرماکارون

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1399/05/08 برای سومین بار تلاش خواهد شد تا سهام شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه شود.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت تولید برق آبادان

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1399/05/01 سهام شرکت تولید برق آبادان (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام صنعتی زرماکارون

برمبنای اطلاعیه بورس ، روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 سهام شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت رایان هم افزا

برمبنای اطلاعیه بورس تهران ، روز سه شنبه مورخ 1399/04/24 سهام شرکت رایان هم افزا (سهامی عام) به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

ادامه مطلب...

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mbroker/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

درباره ما

پرتال آموزشی بورس ، یک سایت آزاد در زمینه آموزش مطالب مفید بورسی و برخی نرم افزارهای موجود در کارگزاری ها می باشد و سعی می کند با آشنا کردن شما با ضوابط و قوانین موجود و همچنین نحوه استفاده از نرم افزارها ، چراغ راه شما عزیزان باشد.

لینکهای مفید