wrapper

 برمبنای اطلاعیه شرکت فرابورس ایران ، سهام شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا روز چهارشنبه مورخ 24 آبان 1402 برای اولین بار عرضه خواهد شد. بر مبنای این اطلاعیه از مجموع 1،550،000،000 سهم متعلق به شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا ، 12 درصد معادل تعداد 186،000،000 سهم عرضه خواهد شد.

 

نام شرکت : توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا

نماد  : کرومیت

تاریخ عرضه : چهارشنبه مورخ 1402/08/24

___________________________________________ 

مرحله اول : عرضه به سرمایه گذاران واجد شرایط (صندوق هاي سرمایه گذاري سهامی و مختلط) به روش حراج

تعداد کل سهام : 62،000،000 سهم معادل 4 درصد

حداکثر تعداد : 885،000 سهم

قیمت ارزش گذاری : 6،635 ریال

___________________________________________

مرحله دوم : عرضه به سایر سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت

حداکثر تعداد : 248 سهم

قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول 

پیش بینی تعداد سهام تخصیصی در روز عرضه: تعداد 60 الی 120 سهم

 

درباره ما

پرتال آموزشی بورس ، یک سایت آزاد در زمینه آموزش مطالب مفید بورسی و برخی نرم افزارهای موجود در کارگزاری ها می باشد و سعی می کند با آشنا کردن شما با ضوابط و قوانین موجود و همچنین نحوه استفاده از نرم افزارها ، چراغ راه شما عزیزان باشد.

لینکهای مفید